T. SLOT CUTTER (T.슬로트 컷터)

제품코드번호

규 격

INSERTS

SCREW/
DRIVER

날수

비 고

ØD-T-ØD₁-L

HTSC    219

21 - 9 - 32 - 104

SPMT 060304

M2.5-P 0.45 /
TX-8

2


"     2511

25 - 11 - 32 - 109


"     3013

30 - 13 - 32 - 112

 

SDMT 090308

 

M4-P 0.7 /
TX-15


"     3214

32 - 14 - 32 - 115


"     3615

36 - 15 - 32 - 118


"     3817

38 - 17 - 32 - 120


"     4018

40 - 18 - 32 - 123

 

SPMT 120408

 

M5-P 0.8 /
TX-20


"     4319

43 - 19 - 32 - 126


"     4620

46 - 20 - 32 - 127


"     4821

48 - 21 - 32 - 129

2


"     5022

50 - 22 - 32 - 132

4


            ※ SPECIAL 주문제작 가능합니다.
                   제작시 INSERTS 규격에 따라 변경 될 수 있습니다.

 

 

 

copyright(c) 1998,Hyunsung Tools Tech All rights reserved.
서울특별시 영등포구 문래동 2가 14-79
대표전화 (02) 2679 - 8084, 0502-007-0909  Fax (02) 2677 - 1519