(A형) CHAMPER CUTTER 45" (챔퍼컷터 사각팁)

제품코드번호

규 격

내경면취및
가공범위

INSERTS

날수

CLAMP
L 렌치

ØD

ØD₁

Ød

L

l₁

HCCA   745

7

24.3

32

120

40

Ø12-Ø23

SPKN 120308


SPCN 120308
  

1

M6-16 / L3

20

37.3

"     2045

Ø22-Ø37

2

M6-22 / L3

"     3545

35

52.3

Ø36-Ø51

 

 

 

 

 

 

 

 

            (B형) CHAMPER CUTTER 45" (챔퍼컷터 삼각팁)

제품코드번호

규 격

내경면취 및
가공범위

INSERTS

날수

CLAMP
L 렌치

ØD

ØD₁

ØD₂

M

L

HCCB  545

5

18.6

16

60

90

Ø5 -Ø18.6

TPAN 1103PPN

1

M5-13/L2.5

"   1045

10

31

25

60

120

Ø10-Ø31

TPKN 1603PPN

2

M6-16 /L3

"   2045

20

48.8

32

105

145

Ø20-Ø48.8

TPKN 2204PPN

M8-23 /L4

"   3545

35

63.8

32

105

145

Ø35-Ø63.8

3

"   5045

50

72

32

105

148

Ø50-Ø72

4

                ※ SPECIAL 30°, 15°주문제작 가능합니다.

 

 

 

copyright(c) 1998,Hyunsung Tools Tech All rights reserved.
서울특별시 영등포구 문래동 2가 14-79
대표전화 (02) 2679 - 8084,  0502-007-0909   Fax (02) 2677 - 1519