(S/T) SID CUTTER ARBOR (사이드 컷터아바)

제품코드번호

규 격

사용 CUTTER

SCREW/
L 렌치

비 고

ØD- ØD₁-L   

T - T

HSCA    2520

25.4   - 20  - 120   

0.5T - 15T

M12-P 1.75 / L8

 

"       2532

25.4   - 32  - 160   

 

"       3232

31.75   - 32  - 160   

 

"       3242

31.75   - 42  - 160   

 

            ※ SPECIAL 제작시 규격 변경될 수 있습니다.

 

 

 

copyright(c) 1998,Hyunsung Tools Tech All rights reserved.
서울특별시 영등포구 문래동 2가 14-79
대표전화 (02) 2679 - 8084,  0502-007-0909  Fax (02) 2677 - 1519